Sparbanken Rekarne Girls Cup arrangeras helgen 18 - 20 oktober 2024 i Eskilstuna.

Åldersklasser och mer info kring cupen släpps senare 

Sparbanken Rekarne Girls Cup  ska verka för Fair Play och  Människors-Lika-Värde. Turneringen  ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen.